Pornopedia:Om

From Pornopedia

Pornopedia är ett Wikiprojekt, i syfte med att skapa en fri kunskapsbas om pornografi, erotik, sexualitet och allt som hör till det. Vilket inkluderar till exempel skådespelare, regissörer, filmer, böcker, vuxenleksaker. Förutom på svenska, så finns Pornopedia för närvarande på engelska, franska, polska, portugisiska, tyska, spanska, tjeckiska och ungerska.