Pornopedia:Administratörer

From Pornopedia

Administratör, är en användare som har tillgång till administratörsverktyg. Administratörskap ges efter förtroende till den som känner till och respekterar Pornopedias policy och riktlinjer. De verktyg en administratör har tillgång till är bland annat radera/återställa, sätta/ta bort skrivskydd, blockera/avblockera användare.

För närvarande finns det 3 administratörer på svenska Pornopedia.